TUdor Community of High Education
Publicație online semestrială pentru adolescenți 

TUCHE

                            
                                    Numarul 4 - februarie 2016

Colegiul Tehnic „Domnul Tudor” îşi începe activitatea în anul 1912 ca Şcoală Normală de Învăţători. Denumirea unităţii se schimbă în timp: Şcoală de Ucenici, Metalurgica, Liceul Industrial nr.1, Grupul Şcolar „Domnul Tudor” din anul 1991 şi până în 2007. Începând cu anul şcolar 2007 – 2008 a devenit Colegiul Tehnic „Domnul Tudor”

De-a lungul timpului pentru învăţământul mehedinţean, şcoala noastră a devenit un simbol, realizând o educare complexă, echilibrată, a elevilor prin oferirea accesului la informaţii şi transformarea acestor informaţii în cunoaştere.

În judeţul nostru suntem singura unitate de învăţământ care a beneficiat de derularea programului PHARE VET RO 9405 ca şcoală de dezvoltare. În urma procesului de selecţie a proiectului PHARE de Coeziune Economică şi Socială, componentă a învăţământului profesional şi tehnic, suntem Centru de Resurse - Phare TVET, ceea ce dovedeşte dorinţa de continuare a tradiţiei şi de transformare a şcolii noastre într-o şcoală a viitorului. Şcoala noastră este Academie locală CISCO şi este dotată cu POP-ul RoEduNet Mehedinţi pentru conectarea la Internet a unităţilor şcolare.

Calitatea educaţiei oferite de unitatea de învăţământ, rezultatele obţinute de elevii la examenele naţionale şi la olimpiadele şcolare, integrarea socio-profesională a acestora, profesionalismul cadrelor didactice (formarea continuă / perfecţionarea), dezvoltarea bazei materiale a unităţii în ultimii 4 ani, au contribuit la transformarea şcolii din Grup Şcolar în Colegiu Tehnic, prin Ordin MECT nr. 1573 din 25.07.2007

MISIUNEA ŞCOLII

Colegiul Tehnic „Domnul Tudor” din Drobeta-Turnu-Severin promovează un învăţământ modern, flexibil şi de calitate, având ca scop să ofere locuitorilor din zona Mehedinţiului şi a regiunii Sud-Vest Oltenia oportunităţi de educaţie şi instruire în concordanţă cu noua realitate economică a judeţului şi a regiunii.

„Să promovăm calitatea actului educaţional, să oferim şanse egale tuturor elevilor, să fim responsabili în activitatea de instruire astfel încât în anul 2013, 80% dintre absolvenţii şcolii noastre să fie integraţi socio – profesional.”